فروش

1. صدور فاکتور فروش

از منوی اصلی نرم افزار، گزینه فروش و سپس گزینه صدور فاکتور فروش را انتخاب کرده و وارد صفحه فاکتور فروش می شویم.

– کالاهای دارای بارکد

کالاهایی که دارای بارکد هستند با استفاده از دستگاه بارکدخوان اسکن شده و در لیست کالاهای انتخاب شده قرار می گیرند، سپس با استفاده از گزینه  فاکتور را چاپ و تسویه حساب می کنیم.

– کالاهای بدون بارکد

کالاهایی که بارکد نداشته باشند با استفاده از گزینه  در قسمت اصلی کالاهای انتخاب شده (کد کالا) لیست کالاها را باز کرده و کالای مورد نظر را انتخاب می کنیم، سپس در صورت فعال بودن گزینه های “ورود تعداد برای هر کالا در فاکتور فروش” و “ورود قیمت برای هر کالا در فاکتور فروش” مقدار کالا و قیمت فروش آن را مشخص و در نهایت ثبت می کنیم و برای کالاهای بعدی همین روال تکرار می شود و در نهایت چاپ فاکتور و تسویه حساب صورت می گیرد.

در فاکتور فروش می توان مواردی از قبیل : میزان تخفیف (به صورت درصدی و یا قیمتی)، هزینه بسته بندی، کرایه حمل، مالیات و همچنین توضیحات فاکتور را اضافه نمود.

همچنین می توان با استفاده از گزینه  برای اشخاصی که دارای حساب می باشند فاکتور فروش صادر کرد.

اگر در تنظیمات عمومی، گزینه  فعال باشد تمامی فاکتورها به صورت نقد ثبت می شوند که این مورد در صنف های شلوغ بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، ولی اگر این گزینه فعال نباشد و نرم افزار به دستگاه کارتخوان متصل باشد در صورت انتخاب گزینه  صفحه ای بنام دریافت ترکیبی باز می شود که می توان نحوه دریافت را (کل نقد، کل کارت و یا ترکیبی از نقد و کارت) مشخص و ثبت نمود.

اگر نرم افزار به دستگاه کارتخوان متصل نباشد، صفحه ای بنام دریافت باز می شود که نحوه دریافت را می توان ( نقد، چک، فیش بانکی، کارت و یا ترکیبی از آنها) مشخص و ثبت نمود.

در صفحه “فاکتور فروش” با استفاده از گزیـنه  می توان فاکتوری جدید همزمان با فاکتور قبل صادر کرد و وقتی فاکتور جدید ثبت و تسویه حساب شد، با خروج از آن فاکتور قبل نمایش داده می شود که نسبت به تسویه حساب آن می توان اقدام و ثبت نمود.

2. ویرایش فاکتور فروش

در بعضی موارد نیاز به اصلاح فاکتور فروش به وجـود می آید که با استفاده از گزیـنه  از منوی اصلی نرم افزار و یا بصورت مستقیم از داخل فاکتور فروش با استفاده از گزینه  در بالای صفحه نسبت به ویرایش فاکتور فروش به شرح زیر می توان اقدام نمود:

در این حالت آخرین فاکتور فروش در روز جاری نمایش داده می شود، اگر آخرین فاکتور، فاکتور مورد نظر بود نسبت به ویرایش آن اقدام و مجدد فاکتور را ثبت می کنیم، در غیر این صورت با استفاده از گزینه  تمامی فاکتورهای صادر شده در روز جاری نمایش داده می شوند که می توان فاکتور مورد نظر را از بین فاکتورها انتخاب و نسبت به ویرایش آن اقدام نمود، همچنین می توان با فیلتر کردن تاریخ، حساب شخص و یا شماره فاکتور مشخص در پایین صفحه می توان به فاکتورهای صادر شده روزهای قبل دسترسی داشت و در صورت نیاز نسبت به ویرایش آنها اقدام نمود.

در صفحه خلاصه فاکتورهای صادر شده می توان از فاکتورها خروجی فایل اکسل  تهیه کرد و همچنین با استفاده از گزینه  می توان فاکتورها را با فرمت رسمی مشاهده و از آنها پرینت تهیه نمود.

– فاکتور برگشت از فروش

برای مرجوع کردن کالای فروخته شده و یا تعویض آن می توان از “فاکتور برگشت از فروش” استفاده کرد.

برای این کار از منوی اصلی نرم افزار قسمت ” برگشت از فروش” و گزینه “صدور برگشت از فروش” را باید انتخاب نمود.

– صدور فاکتور برگشت از فروش

با انتخاب صدور برگشت از فروش صفحه ای باز می شود که همانند فاکتور فروش از قسمت کد کالا، کالاهای برگشت داده شده را انتخاب و فاکتور را ثبت می کنیم.

بعد از ثبت فاکتور صفحه پرداخت باز می شود و با مشخص کردن نحوه پرداخت مبلغ فاکتور ( نقد، چک، فیش بانکی، کارت اعتباری و یا ترکیبی از آنها ) فاکتور را ثبت می کنیم.

– ویرایش فاکتور برگشت از فروش

در بعضی مواقع نیاز به ویرایش فاکتور برگشت از فروش بوجود می آید که با استفاده از گزینه “ویرایش برگشت از فروش” به شرح زیر می توان اقدام نمود :

با انتخاب گزینه “ویرایش برگشت از فروش” صفحه ای باز می شود که در آن آخرین فاکتور برگشت از فروش در روز جاری نمایش داده می شود، اگر فاکتور اخیر مورد نظر باشد ویرایش را اعمال و فاکتور را ثبت می کنیم در غیر این صورت با اسفاده از گزینه  و با تغییر تاریخ، انتخاب حساب یا شماره فاکتور در پایین صفحه باز شده می توان به تمامی فاکتورهای برگشت از فروش دسترسی پیدا کرد و فاکتور مورد نظر را انتخاب نمود، سپس ویرایشات را انجام داده و در نهایت فاکتور را ثبت کرد.