شرایط ضمانت نامه

 1. ارائه کارت گارانتی دستگاه جهت خدمات گارانتی الزامی است.
 2. دستگاه دارای یک سال گارانتی از تاریخ مندرج در ضمانت نامه می باشد.
 3. خدمات گارانتی در شرکت انجام می شود و هزینه ارسال کالا به محل شرکت بر عهده خریدار می باشد.
 4. باتری، آداپتور و منبع تغذیه مشمول گارانتی نمی باشد.
 5. در صورت تعمیر دستگاه توسط تعمیرکار غیرمجاز، دستگاه مشمول گارانتی نمی باشد.
 6. عوامل طبیعی و غیرمترقبه ناشی از سیل و زلزله شامل گارانتی نمی شود.
 7. مخدوش بودن یا پارگی برچسب گارانتی موجب ابطال گارانتی است.
 8. عدم نگهداری صحیح و استفاده در شرایط محیطی و جوی نامناسب از دستگاه، موجب ابطال گارانتی است.
 9. هر گونه آسیب، ضربه، شکستگی و تغییر شکل ظاهری در دستگاه شامل گارانتی نمی باشد.
 10. هر گونه سوختگی و خرابی در دستگاه که ناشی از نوسانات برق باشد شامل گارانتی نمی باشد.
 11. گارانتی شامل تعمیر یا تعویض قطعه معیوب می باشد.