نــرم افــزار UniSMS

– نرم افزار UNISMS با استفاده از جدیدترین تکنولوژیها ی ارسال و دریافت SMS ، ابزاری حرفه ای برای کنترل انواع فعالیتها ی تبلیغاتی و ارتباط با مشتری (CRM) همراه با گزارشات متنوع در عین حال با کاربری آسان، برای مدیران می باشد.

امتیازات نرم افـــــــزار

امکانات و کارایی 100%
کیفیت ساخت و طول عمر 80%
طراحی و ظاهر 88%
رضایت کاربران 95%