نـرم افـزار اُپارک

– نرم افزار اُپارک ابزاری دقیق برای مدیریت و کنترل ورود و خروج خودرو در پارکینگ می باشد و با توجه به کاربری بسیار آسانی که دارد محیطی دلنشین را برای کاربران به ارمغان می آورد.

امتیازات نرم افـــــــزار

امکانات و کارایی 100%
کیفیت ساخت و طول عمر 80%
طراحی و ظاهر 88%