فاکتورفروش

– صدور فاکتور فروش :

    برای ثبت فاکتور فروش در نـرم افـزار مراحل زیر انجام می شود :
  • از کلیدهای میان بُر که در قسمت سمت راسـت صفحه نـرم افـزار هستند کلید فـروش و سپس گزینـه صـدور فاکتـور فـروش را انتخاب می کنیم.
در صفحه فاکتور فروش امکان دسترسی به اشتراک، تخفیف، سرویس، هـزینه پیک، مالیات بر ارزش افزوده، شماره میـز، تعـداد نفرات، پیک، ویرایش فاکتور، توضیحات غذا، بیرون بری، حساب اشخاص، موجودی آشپزخانه، توضیحات، میزبان، فاکتور انگلیسی، ارسال و فعال و غیر فعال کردن غذا فراهم می باشد و با استفاده از منو دسترسی های فاکتور در فاکتور فروش امکان دسترسی به آنها وجود دارد.
در صفحه ی فاکتور فروش عناوین غذاها بر روی صفحه نمایش مشخص هستند و جهت ثبت سفارش کافی ست به تعداد درخواست مشتری روی اسم غذاها کلیک کرد.
اگر سفارش مشتری از گروه های غذایی متفاوت باشد با استفاده از سرتیتر گروه ها می توان به زیر مجموعه های هر کدام از آنها دسترسی پیدا کرد. بعد از اینکه سفارش مشتری گرفته شد با استفاده از دکمه ثبت و چاپ فاکتور  سفارش مشتری در دو نسخه چاپ می شود که یکی برای مشتری جهت پرداخت و دیگـری برای آشپزخانه جهت اطـلاع آشپز می باشد که شکل هر دو فاکتور در پایین نمـایش داده شده است.
در رستوران ها و کافی شاپ ها که از نگارش میز استفاده می کنند روند فروش کمی متفاوت است و کاربران می توانند گزینه های استفاده از ماژول میز در نـرم افـزار و نمایش کامل میزها  بر روی صفحه را از قسمت تنظیمات فاکتور فعال کنند  و به صورت مستقیم از روی شماره میز و با کلیک بر روی آن، فاکتور فروش را صادر کنند.
هر مجمـوعه با توجـه به تعـداد میزهایی که دارد می تواند از طـریق تنظیمات میــز تعــداد میــزها  و حتی نام میزها  را به صورت جداگانه مشخص نماید.
در نـگارش میز امـکان انتقال میز از یک میز به میز دیگر (کلیک بر روی میز و انتخـاب گزینه انتقال میز) وجـود دارد. می تـوان مدت زمان رسیدگی و مدت زمان مجاز  برای هر میز را در (قسمت تنظیمات میز) مشخص نمود.

ویرایش فاکتور فروش :

در بعضی موارد نیـاز به ویرایش فاکتور فـروش به وجود می آید که از قسمت صـدور فاکتور فـروش با اسـتفاده از گزینـه ویرایش  به شـرح زیر می توان اقـدام نمود : با انتخاب گـزینه ویرایش آخرین فاکتور صادر شده در روز جاری نمایش داده می شود اگر آخـرین فاکتـور مورد نظـر باشد موارد لازم بر روی فاکتـور اعمال و ثبـت می گـردد در غیر این صـورت با استفاده از گزینــه ( ابتدا ویرایش و سـپس فاکتور ها) می تـوان به خلاصه فاکتـورهای صادر شده در روز جاری دسترسی پیـدا کرد و فاکتـور مورد نظر را جهت ویرایش انتخاب نمود.
با استفاده از دکمه های حذف ردیف، کاهش تعداد و حذف   تغییرات درخواستی مشتری را اعمال و فاکتور را مجدد چاپ می کنیم.
در نگارش میز برای ویرایش فاکتور می توان با کلیک کـردن روی میز و انتخاب گـزینه ویـرایش فاکتـور میز  نسبت به ویـرایش فاکتور اقدام نمود.
 همچنین می توان برای میز مورد نظر “تعداد نفرات” و ثبت “انعام میز” را مشخص کرد و برای تسویه حساب با کلیک کردن روی میز و انتخاب یکی از گزینه های “تسویه حساب فارسی میز” یا “تسویه حساب انگلیسی میز” نسبت به تسویه حساب میز اقدام نمود.
علامت ستاره کنار غذاها در فاکتور بالا نشان می دهد که تغییرات بر روی این غذاها صورت گرفته (یا تعداد غذاها تغییر پیدا کرده و یا این که غذای جدیدی به فاکتور اضافه شده است.)