تعریف منو غذایی :

برای تعریف منو غذایی در نـرم افـزار مراحل زیر انجام می شود :
  • از کلیـدهای میان بُر که در قسمت سـمت راست صفحه نـرم افـزار هستند کلیـد غذاها و سپس گزینه تعریف غـذاها را انتخاب می کنیم.
  • در قسمت پایین صفحه باز شده از گزینه سرتیتر عناوین می توان نسبت به مشخص کردن سرتیترها اقدام نمود (14 سرتیتر مختلف با توجه به منو غذایی هر مجموعه قابل تعریف می باشد) هنگام تعریف کردن سرتیترها، در کنار صفحه سرتیترهای تعریف شده نشان داده می شوند که اگر اشتباهی صورت گرفته باشد نسبت به ویرایش سرتیترها می توان اقدام نمود. بعد از اتمام جهت ذخیره کردن سرتیترها از گزینه ثبت  استفاده می کنیم
  • بعد از اینکه سرتیترها تعریف شدند از روی صفحه اصلی می توان نسبت به تعریف زیر مجموعه ها اقدام نمود به این صورت که با انتخاب هر خانه، در قسمت سمت راست صفحه کد آن خانه نمایش داده می شود و اطلاعات دیگر (نام غذا، قیمت غذا و … ) توسط کاربر باید تکمیل گردد.