SIMPLE DIAGNOSTICTOOL

– نرم افزار مفید و کاربردی برای تنظیم چاپگر بارکد Honeywell PC42t می باشد که قابلیت های زیادی برای کاربران دارد.
جهت بازگشایی فایل فشرده از رمز عبور unbco استفاده نمائید.