چاپگر حرارتی (E-POS ECO (R

– درایور چاپگر حرارتی (E-POS ECO (R سازگار با 10/Windows XP/Vista/7/8
جهت بازگشایی فایل فشرده از رمز عبور unbco استفاده نمائید.