چاپگر بارکد OSCAR OBP-1124U

درایور چاپگر بارکد OSCAR OBP-1124U سازگار با Windows XP/Vista/7/8 :