چاپگر لیبل و بارکد HONEYWELL PC42T

– درایور چاپگر بارکد Honeywell PC42t سازگار با Windows XP/Vista/7/8 :
   نسخه _7.4.1

– درایور چاپگر بارکد Honeywell PC42t سازگار با Windows XP/Vista/7/8/10 :
   نسخه Inter Driver_7.4.2_M-0

جهت بازگشایی فایل فشرده از رمز عبور unbco استفاده نمائید.