ترازوی ACLAS LS6

ویژگی های کلیدی

  • ترازوی لیبل پرینتر

  • دارای 224 کلید دسترسی سریع به کالاها

  • دارای 12000 حافظه کالا (PLU)

  • ظرفیت 15/30 کیلوگرم

  • دقت e = 5/10 گرم

امتیازات دستگاه

امکانات و کارایی 100%
کیفیت ساخت و طول عمر 80%
طراحی و ظاهر 88%
رضایت کاربران 95%