ترازوی DIBAL MISTRAL M-525

ویژگی های کلیدی

  • ترازوی لیبل پرینتر یا فیش پرینتر
  • دارای 140 کلید دسترسی سریع به کالاها
  • دارای 5000 حافظه کالا (PLU)
  • ظرفیت 15/30 کیلوگرم

امتیازات دستگاه

امکانات و کارایی 100%
کیفیت ساخت و طول عمر 80%
طراحی و ظاهر 88%
رضایت کاربران 95%