مشخصات فنی دستگاه

– قابلیت ذخیره 100,000 بارکد در حافظه
– قابلیت خواندن بارکد از روی صفحه موبایل و کامپیوتر
– قابلیت ارسال بارکد تا فاصله 100 متری
– مقرون به صرفه با قدرت خواندن بالا

امتیازات دستگاه

امکانات و کارایی 100%
کیفیت ساخت و طول عمر 80%
طراحی و ظاهر 88%
رضایت کاربران 95%