بارکد خوان رومیزی HONEYWELL Solaris 7820

ویژگی های کلیدی

– توانایی خواندن بارکد های متمرکز تا اندازه 5 میلیمتر

امتیازات دستگاه

امکانات و کارایی 100%
کیفیت ساخت و طول عمر 80%
طراحی و ظاهر 88%
رضایت کاربران 95%