مشخصات فنی دستگاه

قابلیت خواندن بارکد از روی صفحه موبایل و کامپیوتر
قابلیت خواندن بارکدهای 1D & 2D وتوانایی تغییر زاویه اسکنر تا 30 درجه
توانایی خواندن بارکد های متمرکز تا اندازه 5 میلیمتر
عملکرد هایبرید دوگانه فوق العاده تصویری و چند پرتو لیزری که قدرت خواندن بارکد بر روی انواع سطوح را افزایش میدهد.

امتیازات دستگاه

امکانات و کارایی 100%
کیفیت ساخت و طول عمر 80%
طراحی و ظاهر 88%
رضایت کاربران 95%