مشخصات فنی دستگاه

– ترازوی لیبل پرینتر (یا فیش پرینتر)
– قابلیت چاپ بارکد کالا و وزن
– قابلیت چاپ بارکد ته جمع (Total Barcode)

امتیازات دستگاه

امکانات و کارایی 100%
کیفیت ساخت و طول عمر 80%
طراحی و ظاهر 88%
رضایت کاربران 95%