در حال بارگذاری ...

بارکد خوان بیسیم OSCAR OS-60CBS

باركد خوان بيسيم OSCAR OS-60CBS ویژگی های کلیدی قابليت خواندن باركد تك بعدی (1D) تكنولوژی اسكن نوری نوع باركد خوان بیسیم قابليت ذخيره 20.000 باركد در حافظه امتیازات دستگاه امكانات و کارایی كيفيت ساخت و طول عمر طراحی و ظاهر [...]

بارکد خوان بیسیم OSCAR OS – 70LBS

باركد خوان بيسيم OSCAR OS - 70LBS ویژگی های کلیدی قابليت خواندن باركد تك بعدی (1D) تكنولوژی اسكن ليزری نوع باركد خوان بیسیم قابليت ذخيره 20.000 باركد در حافظه امتیازات دستگاه امكانات و کارایی كيفيت ساخت و طول عمر [...]

بارکد خوان بیسیم HONEYWELL Xenon 1902

باركد خوان بيسيم HONEYWELL Xenon 1902 ویژگی های کلیدی قابليت خواندن باركد تك بعدی و دو بعدی (2D و 1D) تكنولوژی اسكن تصويری Area Imager نوع باركد خوان بیسیم دارای نرم افزار پردازش و ويرايش تصوير قابليت ذخيره 500 باركد در حافظه [...]

بارکد خوان بیسیم 1452 HONEYWELL Voyager

بارکد خوان بيسیم 1452 HONEYWELL Voyager ویژگی های کلیدی قابليت خواندن باركد تك بعدی و دو بعدی (2D و 1D) تكنولوژی اسكن تصويری Area Imager نوع باركد خوان بیسیم قابليت ذخيره 500 باركد در حافظه تعداد 40000 اسكن با هر بار [...]

بارکد خوان رومیزی OSCAR UNIBAR COREBIT

باركد خوان روميزی OSCAR UNIBAR COREBIT ویژگی های کلیدی قابليت خواندن باركد تك بعدی و دو بعدی (2D و 1D) تكنولوژي اسكن تصويری نوع بارکد خوان روميزی توانايي خواندن باركدهای متمركز [...]

بارکد خوان سیمی HONEYWELL Orbit 7120

باركد خوان سيمی HONEYWELL Orbit 7120 ویژگی های کلیدی قابليت خواندن باركد تك بعدی (1D) تكنولوژی اسكن ليزری چند پرتو نوع بارکد خوان روميزی توانايی خواندن باركدهای متمركز تا اندازه 5 ميليمتر امتیازات دستگاه امكانات و کارایی كيفيت ساخت [...]

بارکد خوان رومیزی HONEYWELL ORBIT 7190G

باركد خوان روميزی HONEYWELL ORBIT 7190G ویژگی های کلیدی قابليت خواندن باركد تك بعدی و دو بعدی (2D و 1D) تكولوژی اسكن هايبريد (دوگانه) تصويری / چند پرتو نوع بارکد خوان روميزی توانايی خواندن باركدهای متمركز تا اندازه 5 ميليمتر [...]

بارکد خوان رومیزی HONEYWELL Solaris 7820

باركد خوان روميزی HONEYWELL Solaris 7820 ویژگی های کلیدی - توانايي خواندن باركد هاي متمركز تا اندازه 5 ميليمتر امتیازات دستگاه امكانات و کارایی كيفيت ساخت و طول عمر طراحی و ظاهر رضایت کاربران [...]

بارکد خوان رومیزی HONEYWELL Solaris 7980G

باركد خوان روميزی HONEYWELL Solaris 7980G باركد خوان روميزی HONEYWELL Solaris 7980G ویژگی های کلیدی قابليت خواندن باركد تك بعدی و دو بعدی (2D و 1D) تكنولوژی اسكن تصويری Area Imager نوع بارکد خوان روميزی توانايی خواندن باركدهای متمركز تا اندازه [...]

بارکد خوان رومیزی OSCAR OS-65LBW

باركد خوان روميزی OSCAR OS-65LBW ویژگی های کلیدی قابليت خواندن باركد تك بعدی و دو بعدی (2D و 1D) تكنولوژی اسكن تصويری Area Imager نوع بارکد خوان روميزی توانايي خواندن باركدهای متمركز تا اندازه 5 ميليمتر امتیازات دستگاه امكانات و [...]

عنوان

رفتن به بالا