مشخصات فنی دستگاه

– قابلیت خواندن بارکدهای 1D & 2D
– دارای نرم افزار پردازش و ویرایش تصویر
– قابلیت ذخیره 500 بارکد در حافظه

امتیازات دستگاه

امکانات و کارایی 100%
کیفیت ساخت و طول عمر 80%
طراحی و ظاهر 88%
رضایت کاربران 95%