مشخصات فنی دستگاه

– بهره گیری از تکنولوژی ®CodeGate برای اسکن های متوالی
– قابلیت ذخیره 500 بارکد در حافظه
– تعداد 40000 اسکن با هر بار شارژ باتری
– قابلیت خواندن بارکد از روی صفحه موبایل و کامپیوتر

امتیازات دستگاه

امکانات و کارایی 100%
کیفیت ساخت و طول عمر 80%
طراحی و ظاهر 88%
رضایت کاربران 95%