مشخصات فنی دستگاه

– قابلیت خواندن بارکد های 1D& 2D
– دارای نرم افزار پردازش و ویرایش تصویر
– قابلیت خواندن بارکد از روی صفحه موبایل و کامپیوتر

امتیازات دستگاه

امکانات و کارایی 100%
کیفیت ساخت و طول عمر 80%
طراحی و ظاهر 88%
رضایت کاربران 95%