مشخصات فنی دستگاه

– عمر طولانی باطری و تعویض آسان
– قابلیت خواندن بارکد های آسیب دیده
– قابلیت ذخیره 14000 بارکد در حافظه

امتیازات دستگاه

امکانات و کارایی 100%
کیفیت ساخت و طول عمر 80%
طراحی و ظاهر 88%
رضایت کاربران 95%