تومان
Arabic
اغلاق
بحث
صورة لقسم ترازو

ترازو

3 Items in شبكة 4 Items in شبكة قائمة

ترازوی ACLAS LS6

- ترازوی لیبل پرینتر (یا فیش پرینتر)
- قابلیت چاپ بارکد کالا ، وزن كالا، نام كالا، تاريخ توليد كالا و ...
- قابلیت چاپ بارکد ته جمع (Total Barcode)

ترازوی ACLAS CS6

- ترازوی فیش پرینتر
- قابلیت چاپ بارکد کالا و بارکد ته جمع (Total Barcode)

ترازوي Mistral M-525

- ترازوی لیبل پرینتر (یا فیش پرینتر)
- قابلیت چاپ بارکد کالا و وزن
- قابلیت چاپ بارکد ته جمع (Total Barcode)

ترازوی ACLAS OS2C

- ترازو ساده
- اقتصادي و مقرون به صرفه

ترازوی Sadr LSG-17A

- ترازوی لیبل پرینتر
- قابلیت چاپ بارکد کالا و وزن
- داراي نمايشگر مشتري فارسيترازوی Sadr LSG-18A

- ترازوی لیبل پرینتر
- قابلیت چاپ بارکد کالا و وزن
- داراي نمايشگر مشتري فارسي