مشخصات فنی دستگاه

– توانایی چاپ بیش از 100 کیلومتر
– توانایی برش بیش از یک میلیون
– دارای کاتر کاغذ اتوماتیک
– استفاده از مکانیزم SEIKO در چاپ

امتیازات دستگاه

امکانات و کارایی 100%
کیفیت ساخت و طول عمر 80%
طراحی و ظاهر 88%
رضایت کاربران 95%