مشخصات فنی دستگاه

– توانایی خواندن بارکد های متمرکز تا اندازه 5 میلیمتر
– قابلیت خواندن بارکد از روی صفحه موبایل و کامپیوتر
– قابلیت خواندن بارکد های 1D & 2D
– مقرون به صرفه با قدرت خواندن بالا

امتیازات دستگاه

امکانات و کارایی 100%
کیفیت ساخت و طول عمر 80%
طراحی و ظاهر 88%
رضایت کاربران 95%