نحوه جاگذاری لیبل و ریبون

در این ویدیو نحوه جاگذاری لیبل و ریبون در چاپگر بارکد GODEX EZ 1100 PLUS به سادگی نمایش داده شده است: