چاپگر حرارتی E-POS ECO 250

– درایور چاپگر حرارتی EPOS-ECO 250 سازگار با 10/Windows XP/Vista/7/8
جهت بازگشایی فایل فشرده از رمز عبور unbco استفاده نمائید.