تومان
Arabic
اغلاق
بحث
صورة لقسم درايـــور

درايـــور

3 Items in شبكة 4 Items in شبكة قائمة

چاپگر باركد OSCAR 1125F

- درایور چاپگر بارکد OSCAR 1125F سازگار با Windows XP/Vista/7/8 :

چاپگر حرارتي OSCAR POS 88C

درایور چاپگر حرارتی OSCAR POS 88C سازگار با Windows XP/Vista/7/8 :- کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت unbco می باشد.
در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید.

چاپگر حرارتي OSCAR POS 88F

درایور چاپگر حرارتی OSCAR POS 88F سازگار با Windows XP/Vista/7/8 :- کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت unbco می باشد.
در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید.

چاپگر ليبل و باركد Honeywell PC42t

درایور چاپگر بارکد Honeywell PC42t سازگار با Windows XP/Vista/7/8 :
نسخه _7.4.1درایور چاپگر بارکد Honeywell PC42t سازگار با Windows XP/Vista/7/8 :
نسخه Inter Driver_7.4.2_M-0نسخه جديد Firmware چاپگر بارکد Honeywell PC42t :- کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت unbco می باشد.
در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید.

چاپگر حرارتي E-POS ECO 250

درایور چاپگر حرارتی EPOS-ECO 250 سازگار با 10/Windows XP/Vista/7/8

چاپگر حرارتي OSCAR POS 90

درایور چاپگر حرارتی OSCAR POS 90 سازگار با Windows XP/Vista/7/8 :