تومان
Arabic
اغلاق
بحث
صورة لقسم كشـو پول

كشـو پول

3 Items in شبكة 4 Items in شبكة قائمة

كشو پول E-POS ECH 410

- داراي دو رنگ سفيد و مشكي
- قابليت اتصال به فيش پرينتر
- ريل فلزي و بدنه مقاوم
- صداي زنگ موقع باز شدن در
- سازگار با اسكناس هاي رايج در كشور
- داراي گيره هاي فلزي نگهدارنده اسكناس

كشو پول E-POS ECH 460

- داراي دو رنگ سفيد و مشكي
- قابليت اتصال به فيش پرينتر
- ريل فلزي و بدنه مقاوم
- صداي زنگ موقع باز شدن در
- سازگار با اسكناس هاي رايج در كشور
- داراي گيره هاي فلزي نگهدارنده اسكناس

ترازوي E-POS Fliptop EFT-4617

- قابليت اتصال به فيش پرينتر
- بدنه مقاوم

كشو پول OSCAR OCH 410

- داراي دو رنگ سفيد و مشكي
- قابليت اتصال به فيش پرينتر
- ريل فلزي و بدنه مقاوم
- صداي زنگ موقع باز شدن در
- سازگار با اسكناس هاي رايج در كشور
- داراي گيره هاي فلزي نگهدارنده اسكناس