تومان
Persian
بسته
جستجو
3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

باركد خوان بيسيم OSCAR UNIBAR II BT

قابلیت ذخیره 20,000 بارکد در حافظه
قابليت خواندن باركد از روي صفحه موبايل و كامپيوتر
قابليت خواندن باركد هاي 1D & 2D
مقرون به صرفه با قدرت خواندن بالا
كاربري آسان

باركد خوان روميزي OSCAR UniBar Corebit

توانايي خواندن باركد هاي متمركز تا اندازه 5 ميليمتر
قابليت خواندن باركد از روي صفحه موبايل و كامپيوتر
قابليت خواندن باركد هاي 1D & 2D
مقرون به صرفه با قدرت خواندن بالا

باركد خوان سيمي OSCAR UNIBAR I

- مقرون به صرفه با قدرت خواندن بالا
- كاربري آسان

باركد خوان بيسيم OSCAR OS - 60CBS

- مقرون به صرفه با قدرت خواندن بالا
- كاربري آسان
- قابليت ذخيره 20000 باركد در حافظه

باركد خوان روميزي OSCAR OS-65LBW

توانايي خواندن باركد هاي متمركز تا اندازه 5 ميليمتر
قابليت خواندن باركد از روي صفحه موبايل و كامپيوتر
قابليت خواندن باركد هاي 1D & 2D
مقرون به صرفه با قدرت خواندن بالا

باركد خوان سيمي OSCAR UNIBAR II

- قابليت خواندن باركد از روي صفحه موبايل و كامپيوتر
- قابليت خواندن باركد هاي 1D & 2D
- مقرون به صرفه با قدرت خواندن بالا
- كاربري آسان