مشخصات فنی دستگاه

– ترازوی فیش پرینتر
– قابلیت چاپ بارکد کالا و بارکد ته جمع (Total Barcode)

امتیازات دستگاه

امکانات و کارایی 100%
کیفیت ساخت و طول عمر 80%
طراحی و ظاهر 88%
رضایت کاربران 95%