تومان
Persian
بسته
جستجو
3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

چاپگر حرارتي OSCAR POS 88P

- توانايي چاپ بيش از 100 كيلومتر
- توانایی برش بیش از يك میلیون
- دارای کاتر کاغذ اتوماتیک
- استفاده از مكانيزم SEIKO در چاپ

چاپگر حرارتي قابل حمل OSCAR POS 88MW

توانايي چاپ بيش از 100 كيلومتر استاندارد ها FCC,CE,VCCI,RCM

چاپگر حرارتي OSCAR POS 58

- قابلیت اتصال به کشو پول

چاپگر حرارتي OSCAR POS 92

- توانايي چاپ بيش از 100 كيلومتر
- توانایی برش بیش از يك میلیون
- قابلیت اتصال به کشو پول
- دارای کاتر کاغذ اتوماتیک
- مقاوم در برابر نفوذ آب و چربي و گرد و غبار

چاپگر حرارتي قابل حمل KOOHII Baby 380

- توانايي چاپ بيش از 100 كيلومتر
- استاندارد ها FCC,CE,VCCI,RCM

چاپگر حرارتي E-POS ECO 250

- توانايي چاپ بيش از 100 كيلومتر
- توانایی برش بیش از يك میلیون
- قابلیت اتصال به کشو پول
- دارای کاتر کاغذ اتوماتیک
- استاندارد ها FCC,CE,VCCI,RCM