تومان
Persian
بسته
جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ  "2020"  از "شهریور"

اطلاعيه

 

دانلود فايل

 

 

 

 

پيرو اشتباه چاپي صورت گرفته در فاكتور فروش يكي از مشتریان نرم افزار مطبخ، بخشي از يك حديث از پيامبر اكرم (ص) در اين فاكتور بدلیل محدودیت تعداد کاراکتر چاپ نشده و اين موضوع باعث ايجاد سوء تفاهم در برداشت مفهوم اين حديث شده است.

شركت يونبكو، به عنوان توسعه دهنده نرم افزا...