تومان
Persian
بسته
جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ  "2019"  از "خرداد"

گفتگو با مدیر عامل اتحاد برکت جنوب
گفتگو با مدیر عامل اتحاد برکت جنوب، یکی از شرکت‌های حاضر در سالن 38A
بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي الكامپ
شرکت اتحاد برکت مقدم شما را در بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي الكامپ، نمايشگاه صندوق مكانيزه فروش (POS) و فناوري هاي وابسته گرامی می دارد.