تومان
Arabic
اغلاق
بحث
صورة لقسم ورود به سامانه

ورود به سامانه

3 Items in شبكة 4 Items in شبكة قائمة

سامانه گزارشات آنلاين مطبخ

گزارشات آنلاين مطبخ

نرم افزاري ساده و كاربردي جهت مشاهده گزارش مديريتي، گزارش فروش ، مشاهده حساب ها،

هزينه ها و موجودي كالاها و مواد اوليه را از طريق پنل اپليكيشن اندرويد فراهم مي آورد.

ورود به سامانه مشتركين

http://www.ematbakh.com