شرکت اتحاد برکت

درخواست نمايندگي

 

 شرکت اتحاد بـرکت ( یونبـکو)    

 

نمايندگــي رسمــي تجهيـزات فروشــگاهـي    در ايــران،

در زمينه نرم افـزار و تجهيزات اتوماسيـون فروشگاهـي و رستورانـي و همچنين خدمات پشتيباني 

در سـراسـر ايـــران نـماينده فــــعال مـي پذيرد.

   

  

 

جهت درخواست همكاري فرم زير را تكميل نماييد