شرکت اتحاد برکت

استخدام شیراز

 

عنوان شغلیمدرک تحصیلی سابقه کارجنسیتشرایطدانلود فایل
کارمند فروشفوق دیپلم/ لیسانسیک سالمرد و زنپایان خدمت آقایان/ آشنایی با کامپیوتر و امور فروش
پشتیبان فنی کامپیوترفوق دیپلم/ لیسانسیک سالمرد و زنپایان خدمت آقایان/ آشنایی با کامپیوتر و خدمات پشتیبانی

انباردار

فوق دیپلم/ لیسانسیک سالمرد پایان خدمت / آشنایی با کامپیوتر و انبارداری و پشتیبانی

برنامه نویس

فوق دیپلم/ لیسانسیک سالمرد و زنپایان خدمت / تسلط به برنامه نویسی Windows یا Web

حسابدار

فوق دیپلم/ لیسانسیک سالمرد و زنپایان خدمت / آشنایی با کامپیوتر و مجموعه Office

 

 

 

لطفا فایل درخواست همکاری را دانلود نموده، تکمیل کرده و به همراه رزومه کامل خود به آدرس Shirazjob@unbco.com ایمیل کنید.