شرکت اتحاد برکت

استخدام تهران

 

عنوان شغلیمدرک تحصیلی سابقه کارجنسیتشرایطدانلود فایل
کارمند فروشلیسانس کامپیوتر/ الکترونیکسه سالمرد و زنپایان خدمت آقایان/ تسلط کامل به کامپیوتر و امور فروش
پشتیبان فنی کامپیوترلیسانس کامپیوتر/ الکترونیکپنج سالمرد و زنپایان خدمت آقایان/ تسلط کامل به کامپیوتر و خدمات پشتیبانی
انباردارلیسانس کامپیوتر/ الکترونیکپنج سالمرد و زنپایان خدمت / تسلط کامل به کامپیوتر و انبارداری و پشتیبانی
حسابدارلیسانس حسابداریدو سالمرد و زنپایان خدمت / آشنایی با کامپیوتر و مجموعه Office
منشیلیسانسدو سالزنآشنایی با کامپیوتر و مجموعه Office

 

 

لطفا فایل درخواست همکاری را دانلود نموده، تکمیل کرده و به همراه رزومه کامل خود به آدرس job@unbco.com  ایمیل نمایید.