شرکت اتحاد برکت

شرایط ضمانت نامه

1- ارائه کارت جهت خدمات گارانتی الزامی است.

2- دستگاه دارای یک سال گارانتی از تاریخ مندرج در ضمانت نامه می باشد.

3- خدمات گارانتی در شرکت انجام می شود و هزینه ارسال کالا به محل شرکت بر عهده خریدار می باشد.

4- باتری، آداپتور و منبع تغذیه مشمول گارانتی نمی باشد.

5- در صورت تعمیر دستگاه توسط تعمیرکار غیرمجاز مشمول گارانتی نمی باشد.

6- عوامل طبیعی و غیر مترقبه ناشی از سیل و زلزله شامل گارانتی نمی شود.

7- مخدوش بودن یا پارگی برچسب گارانتی موجب ابطال گارانتی است.

8- عدم نگهداری صحیح و استفاده در شرایط محیطی و جوی نا مناسب از دستگاه موجب ابطال گارانتی است.

9- هر گونه آسیب ضربه، شکستگی و تغییر شکل ظاهری در دستگاه شامل گارانتی نمی باشد.

10- هر گونه سوختگی و خرابی در دستگاه که ناشی ازنوسانات برق باشد شامل گارانتی نمی باشد.

11- گارانتی شامل تعمیر یا تعویض قطعه معیوب می باشد.


دیدگاه کاربران


نام :  
ایمیل :  
وبلاگ / سایت :  
 
دیدگاه :