شرکت اتحاد برکت

GODEX EZ-1100 PLUS Barcode Printer

نحوه جاگذاري ليبل و ريبون در چاپگر باركدGodex EZ-1100 PLUS :

 

در این ویدیو نحوه جاگذاری لیبل و ریبون در چاپگر باركد GODEX EZ ۱۱۰۰ PLUS به سادگی نشان داده شده است :