شرکت اتحاد برکت

بارکدخوان تصویری Honeywell Xenon 1900

سرعت باركدخوان تصويري Honeywell Xenon 1900 :