شرکت اتحاد برکت

بارکدخوان لیزری Honeywell Voyager 1250

قدرت باركدخوان Honeywell Voyager 1250g‌ در خواندن باركد هاي مخدوش :