شرکت اتحاد برکت

بارکدخوان لیزری Honeywell Voyager 1250

 
 
قدرت باركدخوان Honeywell Voyager 1250g‌ در خواندن باركد هاي مخدوش :